Algemene onderwijsbeginselen


CRKBO_Instelling

"Jan Geurtz Opleidingen in Meditatie en spiritualiteit" is een erkende onderwijs-instelling. Vandaar dat de algemene onderwijsbeginselen hieronder geformuleerd worden. Het is mogelijk dat het volgen van een workshop of cursus meetelt als studiepunt bij je opleiding of nascholing. Je moet dit navragen bij je eigen onderwijs-instelling of beroepsvereniging.

 

Doel:

Alle workshops en cursussen hebben als algemene onderwijsdoelstelling het overdragen van psychologische en spirituele kennis en methoden, gericht op het realiseren van ons volledige menselijke potentieel. Daarbij wordt geput uit zowel authentieke oosterse spirituele bronnen als westerse psychologische, wetenschappelijke en filosofische kennis.

 

Middel:

Als middelen worden gebruikt het geven van onderricht over bewustzijn en werkelijkheid via beeld en spraak, het inoefenen van diverse technieken in het trainen van de geest en het optimaal communiceren met anderen en onszelf (o.a. door meditatie), het uitwisselen van ervaringen van deelnemers onderling en het geven van ondersteuning bij het thuis oefenen van de aangeleerde technieken.

 

Resultaat: 

Als eindresultaat heeft de deelnemer inzicht in de basisbeginselen van de spirituele visie op geest en werkelijkheid, is in staat om onderscheid te maken tussen diverse niveaus van spiritualiteit, kent de belangrijkste basistechnieken in het onderzoeken van geest en werkelijkheid (meditatie) en weet deze toe te passen in zowel persoonlijke als professionele situaties. De deelnemer herkent in zichzelf ten opzichte van de beginsituatie een toename van autonome eigenwaarde en van vriendelijkheid ten opzichte van zichzelf en anderen.