Bevrijd door liefde

bamboe tak
cover Bevrijd door Liefde
(Of bestel het bij je plaatselijke boekhandel)
Isbn 9026327927 Uitgever Ambo/Anthos

"Bevrijd door liefde" is een direct vervolg op "Verslaafd aan liefde". Sinds de verschijning ervan in 2009 heb ik zoveel mails ontvangen en gesprekken gevoerd over liefdesrelaties, dat ik nu een echt "praktijkboek" kon schrijven. Allerlei vormen van liefdesrelatie komen erin aan bod, plus hoe we geneigd zijn vast te lopen in de pijnlijke aspecten ervan, en hoe we in plaats daarvan deze kunnen benutten voor spirituele groei. Het resultaat is een praktische handleiding voor het laten ontstaan van een spirituele liefdesrelatie, maar ook voor het alleen zijn zonder eenzaamheid en het schrijnende gemis aan een liefdespartner.

Er is van dit boek nu ook een luisterboek. Klik hier voor info...

De tekst achterop de omslag:

Praktische tips voor een spirituele liefdesrelatie

Op toegankelijke wijze beschrijft Jan Geurtz de meest voorkomende relatieperikelen en hoe je die kunt benutten voor spirituele groei. Hij helpt je te werken aan een spirituele liefdesrelatie tussen twee zelfstandige mensen waarin de liefde steeds meer tot bloei komt en bijdraagt aan het geluk en de ontplooiing van beide partners.

  • Waarom laten we door ons eigen gedrag onze liefdesrelaties mislukken?
  • Hoe kunnen we liefdesrelaties aangaan die niet verzanden in een crisis of in een gezapig samenzijn?
  • Waarom doet het zo’n pijn als je partner vreemdgaat?
  • Hoe kun je elkaar ruimte geven voor persoonlijke groei zonder bekneld te raken in verwijt of verlatingsangst?

Jan Geurtz is de auteur van de bestsellers De opluchting, De verslaving voorbij, Verslaafd aan liefde en Verslaafd aan denken. Geurtz studeerde orthopedagogiek, onderwijskunde en wetenschapsfilosofie, en is geïnspireerd door het boeddhisme. Sinds de publicatie van Verslaafd aan liefde ontving hij talloze vragen over liefdesrelaties die hij in Bevrijd door liefde uitvoerig behandelt.

‘Er zijn boeken die je graag veel eerder had gelezen. Of boeken die je iedereen van harte wilt aanraden. Verslaafd aan liefde van verslavingsdeskundige Jan Geurtz

behoort tot beide categorieën.’

– Dominique Haijtema, BNR Nieuwsradio

De inhoudsopgave van Bevrijd door liefde:

Inleiding: waar komt dit boek vandaan?

Deel 1: De spirituele liefdesrelatie

1 De moeder van alle problemen: niet herkennen van je aangeleerde zelfbeeld (ego)    8
2 De vader van alle problemen:  je ego bestrijden
3 Het einde van alle problemen: ego herkennen vanuit niet-ego

4 De liefdesrelatie: als twee ego’s elkaar als voorwaarde tot geluk beschouwen
5 De onbeantwoorde liefde: opening naar spirituele groei
6 Reactie van het ego op verliefdheid: stimuleren van elkaars afhankelijkheid
7 Investeren in de relatie:  wederzijdse zelf-amputatie
8 Wederzijdsheid als ego-voorwaarde  en als hulpmiddel bij spirituele groei
9 Het pijnlijke gemis aan een relatie
10 Een beginnende relatie gebruiken voor spirituele groei
11 Alleen zijn als voedingsbodem voor spirituele liefde
12 Een bestaande relatie veranderen in een spirituele (met een partner die dat ook wil)
13 Als jij een spirituele relatie wil en je partner niet
14 De basisregels van een spirituele relatie
15 Vreemdgaan: van ‘mag niet’ via ‘moet kunnen’ naar ‘hoeft niet zo nodig meer’
16 De spirituele trouwbelofte
17 Afspraken maken binnen een spirituele relatie
18 De vormvrijheid van spirituele liefde

Deel 2:  Liefde’s omzwervingen door ego-land

19 Verslaafd aan een liefdesrelatie
20 Opnieuw beginnen met je ex
21 Liefde, nestdrang en de biologische klok
22 Vluchten in een nieuwe relatie
23 De ‘derde wiel’-relatie
24 De troostrelatie
25 De hulpverleningsrelatie
26 Spiritueel daten: op zoek naar knoppendrukkers (m/v)
27 Samenwonen: een ernstige bedreiging van de liefde
28 Kinderen: de allerbeste knoppendrukkers
29 Spiritueel scheiden
30 Quasi-spiritualiteit als ego-patroon
31 De relatie uit ‘zielsverwantschap’
32 De seksverslaving

Deel 3:  de spirituele weg uit ego-land

33 Oefenen is de weg naar verlichting
34 Verantwoordelijkheid nemen als oefening
35 Erkenning geven als oefening
36 Contact maken en verbreken als oefening
37 Vrijen als oefening
38 Pijnlijke emoties als oefening
39 Oefenen met angst
40 Oefenen in niet oefenen
41 Liefde’s verklaring
Appendix Andere boeken van Jan Geurtz

Inleiding

Waar komt dit boek vandaan?

In 2009 verscheen mijn boek Verslaafd aan liefde. Dat gaat over hoe het zelfbeeld dat we in onze jeugd aanleren voor heel veel narigheid zorgt in ons volwassen leven. Deze identificatie met een aangeleerd zelfbeeld beïnvloedt zo’n beetje alles wat we doen en laten in relatie tot andere mensen, en in het bijzonder in onze liefdesrelaties. De manier waarop we streven naar een gelukkige liefdesrelatie blijkt echter juist vaak de oorzaak voor het stuklopen ervan. Het boek beschreef ook de spirituele uitweg uit dit contraproductieve automatisme: op de juiste wijze leren kijken naar onze eigen geest om zodoende de onjuistheid van het aangeleerde zelfbeeld te realiseren en in plaats daarvan te gaan leven vanuit onze natuurlijke staat van Zijn.

Het verschijnen ervan bracht een stroom van reacties van lezers op gang die op een of andere wijze in liefdes- en relatieproblemen verkeren. Al een paar jaar krijg ik vragen van lezers over beknellende situaties in liefdesrelaties of in het gemis eraan, die ik per mail heb beantwoord. Ook de cursussen die ik over dit onderwerp geef hebben veel praktijkvoorbeelden opgeleverd van hoe liefdesrelaties soms stuklopen door ons gebruikelijke ideaalbeeld ervan. Daardoor heb ik nu een echt praktijkboek kunnen schrijven waarin allerlei aspecten van de standaard liefdesrelatie belicht worden vanuit een verhelderend spiritueel perspectief. Waarom laten we door ons eigen gedrag onze liefdesrelaties mislukken? Hoe kunnen we op een andere wijze liefdesrelaties aangaan die niet langer verzanden in een crisis of een kleurloos samenzijn? Hoe kunnen we relaties aangaan waarin de liefde levend blijft, groeit en bloeit, en bijdraagt aan het geluk en de spirituele ontplooiing van beide partners? Zo’n opbloeiende liefdesrelatie heb ik ‘spirituele relatie’ genoemd om aan te geven dat het een volkomen andere benadering vereist dan gebruikelijk is in de ‘standaard relatie’. Het is geen eenvoudige omschakeling naar deze spirituele wijze van relaties aangaan, maar eigenlijk toch nog minder moeilijk dan blijven doormodderen vanuit ons traditionele ideaalbeeld van de liefdesrelatie. Vooral het transformeren van een bestaande standaard relatie in een spirituele kan een bijzonder pijnlijk proces zijn, maar toch lang niet zo pijnlijk als doorgaans het vastlopen en verbreken ervan is. Er zullen op deze weg veel oude en beknellende automatismen aan het licht komen, maar in het herkennen en loslaten ervan schuilt de vreugde van het bij jezelf thuiskomen, van het herkennen wie je werkelijk bent en altijd al was.

Om je deze benadering eigen te maken is studie en oefening nodig. Studie omdat je enigszins moet snappen waarom je gebruikelijke strategie om geluk in je leven te brengen zo beperkt succesvol is en vaak zelfs averechts werkt, en waarom de spirituele strategie beter werkt. En oefening omdat het doorzien van je oude patronen weliswaar een noodzakelijke maar niet een voldoende voorwaarde is om je ervan te bevrijden. Daarvoor is training nodig: de bereidheid om je geest te oefenen in deze nieuwe manier van kijken naar jezelf en de werkelijkheid. In deze praktische oefeningen zijn twee vormen te onderscheiden. Er is de formele oefening: meditatie volgens de juiste methode en met een dagelijkse regelmaat. Hierover heb ik in andere boeken al geschreven. En er is de oefening in de praktijk: het proberen aanwezig te blijven bij allerlei pijnlijke situaties waar je doorgaans geneigd bent van weg te lopen, en het loslaten van die krampachtige neiging te willen vasthouden aan aangename situaties. Oefenen in een andere manier van communiceren met je partner dan standaard gebruikelijk is. Oefenen in een andere manier van reageren op situaties die in de standaard relatie taboe zijn. Oefenen in een andere manier van alleenzijn zonder vervreemding van jezelf en zonder eenzaamheid. Daarover gaat dit boek. Studie en oefening vormen samen het pad dat leidt tot de vreugde van een spirituele levenshouding die op geen andere wijze te evenaren is. Al het intense geluk dat je altijd in een standaard relatie hebt nagejaagd zonder het ooit te bereiken (omdat het op die manier niet te bereiken is) ontstaat op natuurlijke wijze in een spirituele relatie. En ook als een liefdesrelatie op dit moment niet op je weg komt, is er de intense vreugde van het heel zijn, in harmonie met jezelf, vrij van het gebruikelijke gemis aan ‘die ene die er altijd voor me is’. Kortom, het spirituele pad is de meest vreugdevolle onderneming die je in je leven kunt aanvangen. Moge dit boek je daarbij helpen. De persoonlijke verslagjes die je erin vindt, zijn afkomstig van lezers en cursisten, maar ze zijn onherkenbaar gemaakt om hun privacy te beschermen. Mocht je dus een gelijkenis menen te zien met een werkelijk bestaand iemand, dan is die overeenkomst louter toeval.