Jaarcursus meditatie en spiritualiteit


De jaarcursussen worden ook volgend seizoen weer on-line gegeven, maar dan op dinsdagavond van 18u-20.30u. Daarnaast misschien ook live.

Na de zomer begint er weer een online jaarcursus eerste, tweede en derde jaar. Omdat er daarnaast misschien ook weer live cursussen mogelijk zullen zijn, en die in elk geval tijdens de weekends gegeven moeten worden, heb ik alle drie de online jaarcursussen verplaatst naar om de drie weken een dinsdagavond van 18u tot 20.30u. De hele jaarcursus omvat nu 13 lessen van 2,5 uur.

Als de 1,5 meter afstandregel komt te vervallen, wil ik ook weer live cursussen geven. Wie dat wil kan dan naast of in plaats van de online cursus overstappen naar de live cursus, met enige bijbetaling voor de extra kosten van zaalhuur e.d. afhankelijk van hoeveel live lessen er in dat cursusjaar nog gegeven kunnen worden.

Hieronder volgt de gedetailleerde informatie over data en inhoud. 

 

 

Zowel vooraf per mail als ook mondeling in de eerste les krijg je uitleg over hoe je het programma Zoom kunt gebruiken om de lessen te volgen en de opnames van de les op een ander moment te bekijken of te beluisteren.

Kosten:

Elk cursusjaar van de online jaarcursus kost 365,- euro (dat is 100,- euro inschrijfgeld en 265,- euro cursusgeld, vrij van BTW).

Inbegrepen zijn:
- 13 lessen van ongeveer 2,5 uur 
- Notities van elke les, en links naar de opnames ervan (video en audio) worden na afloop per mail
thuisgestuurd. Dus als je verhinderd bent, kun je de les op een ander moment terugkijken.

- Individuele begeleiding per e-mail
- Studie- en beoefengroepjes thuis of per Zoom voor wie daar behoefte aan heeft

Als je geen of weinig inkomsten hebt, kun je om een korting vragen. Voor info over de inhoud van de cursussen, zie verder naar beneden op deze pagina.


Het eerste jaar van de jaarcursus 

De lessen van het eerste jaar worden op dinsdagavond gegeven vanaf 18u tot ongeveer 20.30u, op de volgende data:

21 sept, 12 okt, 2 nov, 23 nov, 14 dec 2021 en
4 jan, 25 jan, 15 feb, 8 mrt, 29 mrt, 19 apr, 10 mei, 31 mei 2022

 

Het tweede jaar van de jaarcursus

De lessen van het tweede jaar worden op dinsdagavond gegeven vanaf 18u tot ongeveer 20.30u, op de volgende data:

28 sept, 19 okt, 9 nov, 30 nov, 21 dec 2021 en

11 jan, 1 feb, 22 feb, 15 mrt, 5 apr, 26 apr, 17 mei, 7 juni 2022

 

Het derde jaar van de jaarcursus:

Het derde jaar van de jaarcursus wordt gegeven op dinsdagavond vanaf 18u tot ongeveer 20.30u. op de volgende data:

5 okt, 26 okt, 16 nov, 7 dec, 28 dec 2021 en

18 jan, 8feb, 1 mrt, 22 mrt, 12 apr, 3 mei, 24 mei, 14 juni 2022

 

De inhoud van de jaarcursussen:

Vooraf per mail en mondeling in de eerste les krijg je uitleg over hoe je het programma Zoom kunt gebruiken om de lessen te volgen en de opnames van de les op een ander moment te bekijken of te beluisteren.

Voor veel mensen is het weliswaar duidelijk dat meditatie een weg is naar meer geluk en vriendelijkheid in hun leven, maar vaak lukt het in de praktijk toch niet om een regelmatige beoefening gaande te houden. En als dat wel lukt, blijkt het vaak toch te moeilijk om de resultaten van die beoefening ook toe te passen in het dagelijkse leven en in emotioneel lastige situaties. Deze jaarcursus biedt daarom het volgende programma

  • Om de drie weken een les vol meditatie, uitleg en onderricht, en uitwisseling met andere beoefenaars.
  • Notities van de les en de opnames (audio en video) van de les worden na elke les per mail toegestuurd.
  • Individuele coaching per e-mail als je tussendoor vragen of obstakels tegenkomt in je meditatie of in de toepassing ervan in het dagelijkse leven.
  • Eventueel kleine studie- en meditatiegroepjes van deelnemers die elkaar live of online ontmoeten of anderszins met elkaar contact houden tussen de jaarcursuslessen door (naar behoefte en vrijwillig)

De meditatie-methoden die in de jaarcursus gebruikt worden, zijn afkomstig uit het boeddhisme, en met name uit de Dzogchen-traditie binnen het Tibetaans boeddhisme. Het zijn buitengewoon effectieve methoden om te leren je geest tot rust te brengen en zijn eigen volmaakte natuur te herkennen. Veel meditatie-methoden die tegenwoordig in het westen gebruikt worden, zijn alleen gericht op het kalmeren van de geest en op het leren je af te sluiten voor de drukte en stress van het moderne leven. De meditatietechnieken uit de Dzogchen-traditie zijn erop gericht je diepste natuur te herkennen, tevens de natuur van alle verschijnselen. Het is een methode waarbij je leert jezelf te de-identificeren met de inhoud van je geest: drukke gedachten en beknellende emoties, en in plaats daarvan te rusten in een natuurlijke, heldere en liefdevolle staat van zijn. Beginnende meditatoren wordt aangeraden deze methode één tot vier keer per dag 5 minuten te oefenen.


De meditatiemethoden worden ondersteund door onderricht over de aard van de geest en van de werkelijkheid, en de onderling afhankelijke relatie tussen beide. Elke les zal een onderwerp aansnijden dat hiermee verband houdt, zoals over de veranderlijke en onderling afhankelijke aard van alle verschijnselen, over leven en sterven als illusoire verschijnselen, over identificatie als oorzaak van al het lijden, over non-dualiteit als "gewone" ervaring, over liefde en seks als hulpmiddelen op het spirituele pad. Er zal ruimte zijn voor vragen, en "huiswerk" waarmee je thuis aan de slag kunt in studie en beoefening. Er is geen minimum eis aan de tijd die je naast de lessen aan deze jaarcursus besteed.


Studie en beoefening vormen de basis van het spirituele pad. Maar het doel is dat je het resultaat -vriendelijkheid en helderheid van geest- ook kunt benutten in je dagelijkse leven en tijdens beknellende emoties. Om dat te oefenen maken we soms ook gebruik van westerse methoden uit de trainings-psychologie. Tenslotte is ook de onderlinge uitwisseling tussen deelnemers een belangrijk onderdeel van deze cursus: van elkaars moeilijkheden en oplossingen kunnen we leren. Die uitwisseling vindt plaats in kleine groepjes en soms in tweetallen.

 

Voor wie:

Deze jaarcursus is bedoeld voor mensen die willen leren mediteren als een manier om zelf-afwijzing en beknellende emoties te laten oplossen in een natuurlijke staat van zijn, die hun leven willen verrijken met een spirituele visie op geest en werkelijkheid, en die meer geluk, vriendelijkheid en eenvoud willen creëren voor zichzelf en anderen. Er wordt geen aanvangsniveau verlangd. Het niveau van de cursus komt overeen met dat van mijn boeken en mijn video's. Als je volledig profijt wilt halen uit de cursus, is het aan te bevelen om een dagelijkse meditatie-beoefening te beginnen van minimaal 15 minuten, gespreid over drie sessies van 5 minuten. Na afloop van elke les ontvang je de notities van de presentaties tijdens die les via de mail thuis, plus de links om de gemaakte opnames terug te bekijken of te beluisteren. Er wordt verder geen cursusmateriaal verstrekt of vereist.

Professionele hulpverleners kunnen in deze jaarcursus hun inzicht vergroten in de werking van de menselijke geest en de verschillende niveaus van spirituele ontwikkeling. Ze kunnen tevens hun communicatieve vaardigheden vergroten: leren luisteren op een meditatieve manier en vanuit een natuurlijke helderheid en vriendelijkheid leren omgaan met hun cliënten. Deze jaarcursus is ook geschikt als na- of bijscholing ten behoeve van hulpverleners, trainers en therapeuten die mindfulness en meditatie als onderdeel van hun werkzaamheden (willen) gebruiken.

 

Heb je al ervaring met meditatie, dan kun je die benutten om je beoefening naar een dieper en effectiever niveau brengen. Heb je nog geen meditatie-ervaring, dan kun je met deze cursus meteen in het diepe springen qua inhoud en methode van beoefenen. Je hoeft daarbij niet bang te zijn voor moordend lange zitsessies: in deze traditie wordt het herhalen van korte sessies als veel effectiever beschouwd dan lange marathonsessies. Er wordt ook gewerkt in subgroepen van ongeveer vijf deelnememers, en in tweetallen. De sfeer in de jaarcursus zal er een zijn van vriendelijkheid, stilte en onderzoek, uitwisseling en soms liefdevolle confrontatie, altijd humorvolle helderheid en veiligheid.

Het tweede jaar van de jaarcursus: verdieping

Voor wie het eerste jaar van de jaarcursus gedaan heeft, is er de mogelijkheid om een vervolgjaar te doen. Hierin gaan we verder met meditatie en ondericht over spiritualiteit op dezelfde wijze als in het eerste jaar.
Spirituele beoefening is altijd gericht op het herkennen van de natuur van de geest, én op het transformeren van de inhoud van de geest: gedachten en gevoelens. Het zijn deze transformerende oefeningen die door regelmatige herhaling je houding ten opzichte van samsara en het drukke leven vol afleiding langzaam aan veranderen in meer vriendelijkheid en eenvoud. Ze brengen meer helderheid over je prioriteiten in dit leven.

Daarnaast gaan we in het tweede jaar ook de diepte in van de essentiële beoefening van Dzogchen, de uit het Tibetaans boeddhisme afkomstige methode die zich rechtstreeks richt op het herkennen en realiseren van de natuurlijke staat van Zijn. Sommige methoden uit deze traditie zijn in staat je heel direct in aanraking te brengen met je natuurlijke staat van Zijn. Daarnaast bestuderen we af en toe fragmenten van traditionele spirituele teksten uit de Dzogchen- en Advaita-traditie (zoals Longchenpa en Nisargadatta), en hun betekenis voor onze eigen ervaring en leefsituatie. 

Het derde jaar van de jaarcursus

In het derde jaar wordt weer iets meer tijd besteed aan meditatie en contemplatie en het met vriendelijkheid leren kijken naar je eigen negatieve emoties. Daarnaast blijft het toepassen van de Dzogchen-manier van kijken in subgroepjes een belangrijk onderdeel. Ook het individueel werken met pijnlijke situaties en emoties uit je dagelijkese leven krijgt meer ruimte.


Andere cursussen, retraites & workshops

Zomercursus Van Jan Geurtz in Frankrijk

Zomercursussen Frankrijk

Weekendcursus op de Veluwe Weekendcursussen op de Veluwe!    Weekendcursus 2: over Dzogchen, de natuurlijke staat van Zijn ...