BEVRIJD DOOR LIEFDE 3

Over de uitdrukking "jezelf tegenkomen" die in onze taal altijd verwijst naar een onprettige ervaring. Dat is illustratief voor de slechte relatie die we doorgaans met onszelf hebben, en waardoor we zo afhankelijk zijn van de relatie met anderen, vooral de liefdesrelatie.

Meer video's