Centrum de ruimte1
Veluwe Vierhouten
Centrum de ruimte2

Locatie en prijs:

De lessen zijn telkens op vrijdag, zaterdag en zondag ‘s middags van 14.00u tot 18.00u en vinden plaats in centrum De Ruimte in Vierhouten op de Veluwe: www.centrumderuimte.nl.

De cursus kost 295,- euro. Je betaalt 100,- euro bij inschrijving; het resterende cursusgeld van 195,- kun je nog tot twee weken voor aanvang van de cursus overmaken via een betaal-link in de bevestigingsmail van je inschrijving.

De inhoud van deze cursussen is hetzelfde als in de gelijknamige zomercursussen, maar dan iets beknopter vanwege geen vijf maar drie lesdagen. Hieronder vind je uitgebreide informatie over de inhoud.


Niet inbegrepen: maaltijden, reis en verblijfkosten. Je moet dus zelf je reis en eventueel je verblijf regelen, en zorgen voor je maaltijden. In de omgeving van Vierhouten zijn veel campings, huisjesparken en hotels. Je kunt ook elke dag vanuit je eigen huis heen en weer rijden. Als je weinig inkomsten hebt, kun je per mail om een korting vragen.

Inhoudelijke info:

Beide weekendcursussen hebben enige overlap omdat in de cursus liefde en relaties eerst beknopt de basis wordt uitgelegd van de Dzogchenmanier van kijken naar de werkelijkheid, waar het Dzogchenweekend in zijn geheel aan gewijd is. Om die reden is het ook beter om beide weekenden niet kort achter elkaar te doen, maar wat tijd te nemen om het ene weekend te verwerken voordat je aan het andere weekend begint. De volgorde maakt verder niets uit.

Weekendcursus 1:

Liefde en relaties op het spirituele pad

(Let op: deze cursus komt qua inhoud deels overeen met de online cursus en de zomercursus Spirituele relaties )

De aanleiding tot deze cursus is mijn boek "Verslaafd aan liefde, de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties". Uit vele reacties blijkt dat er behoefte is aan concrete handvatten om het traditionele relatiedenken los te laten, en een nieuwe vorm van relatie te onwikkelen die niet langer gebaseerd is op behoeftigheid en angst, maar op liefde en spirituele ontplooiing. De spirituele relatie is een relatievorm waarin de partners hun autonomie en spirituele ontwikkeling vooropstellen en elkaar daarbij helpen. Ook mijn boek "Bevrijd door liefde" gaat over dit onderwerp en belicht de meer praktische kanten ervan.

Het probleem:

Iedereen heeft een zelfbeeld dat gebaseerd is op zelfafwijzing, en op behoeftigheid aan liefde en erkenning van buitenaf om je waardevol te kunnen voelen. Veel liefdesrelaties raken daardoor na een tijdje in een crisis en lopen stuk, of -wat erger is- komen terecht in een gezapig soort samenzijn, uitsluitend gericht op veiligheid en routine. En dat is jammer, want achter die versluierende en soms beknellende patronen zit wel een diepe en authentieke liefde. Die wordt echter steeds onbereikbaarder en in plaats daarvan ben je verwikkeld in een wederzijdse bevestiging van allerlei oude patronen en gevoelens. Liefde verandert steeds meer in veiligheid, en die wordt steeds meer een beknelling. Maar het alternatief -de relatie beëindigen- vervult je steeds meer met angst. Er lijkt geen andere oplossing dan te vluchten in de alledaagse bezigheden.

Voor iemand die geen relatie heeft, vindt een vergelijkbaar proces plaats: hij of zij krijgt steeds meer last van het gemis aan een vervullende relatie, gaat zichzelf daarover afwijzen, en ontwikkelt een toenemende behoeftigheid aan een nieuwe relatie, of aan bezigheden en middelen die deze behoeftigheid proberen toe te dekken. Als zich dan de kans op een nieuwe relatie voordoet, klamp je je daar zo aan vast dat er van meet af aan geen ruimte is voor autonomie en ontplooiing, waardoor ook deze relatie na een tijdje verzandt in gezapige veiligheid of stukloopt in een crisis.

De oplossing:

Het boek "Verslaafd aan liefde" laat zien dat er een uitweg is uit deze patstelling, namelijk het onderliggende probleem oplossen: de verstoorde relatie tussen jou en jezelf. Deze cursus leert je in de eerste plaats zien dat je hele zelfbeeld, en dus ook je relatie, gebaseerd is op een negatief geloof over jezelf, en op je aversie voor dit negatieve geloof. Doorgaans probeer je deze diepste pijnlijke zelfafwijzing toe te dekken met allerlei zelfbeschermende patronen, en met de liefde en erkenning van anderen. De belangrijkste leverancier van deze bevestiging is de liefdespartner. Zolang je elkaar gebruikt om maar niet je diepste zelfafwijzing te voelen, blijft je relatie een vlucht uit de werkelijkheid, en een bevestiging van de illusie van behoeftigheid. Maar zodra je kiest voor volledige eigen verantwoordelijkheid kun je je negatieve geloof over jezelf benutten als een toegang tot je meest fundamentele natuurlijke staat van zijn. Als je een liefdesrelatie hebt, kun je deze veranderen van een obstakel in een hulpmiddel bij de ontplooiing van je natuurlijke staat. Heb je geen relatie dan kun je deze cursus benutten om je behoeftigheid te veranderen in autonomie, en allerlei beknellende opvattingen over relaties (het zogenaamde "relatiedenken") los te laten. Daardoor is het hebben van een relatie niet langer je levensdoel, en wordt de kans op het krijgen van een vervullende spirituele relatie juist groter.

Inhoud en werkvormen

Thema's die in de lessen aan de orde komen zijn onder andere:

  • Wat is spiritualiteit in de Dzogchen-visie.
  • Aanleren van de specifieke oefening in het "kijken naar je eigen geest"
  • De relatie met jezelf als basis van hoe je relatie met de ander is
  • De beknellende basisprincipes van de traditionele relatie
  • De bevrijdende kenmerken van een spirituele liefdesrelatie
  • Seks als spirituele beoefening
  • De bevrijdende beginselen van de spirituele relatie

De cursus zal uit spiritueel onderricht en praktische werkvormen bestaan. Je leert en oefent de bijzondere meditatietechniek om je negatieve gevoelens te benutten als toegang tot je natuurlijke staat. Er zijn diverse oefeningen in het niet verliezen van jezelf in contact met een ander. Daarnaast leer je eenvoudige maar doeltreffende technieken die je samen met een partner (zowel in een liefdesrelatie als in andere relatievormen) kunt toepassen om oude patronen te veranderen in spirituele: gericht op ontplooiing in plaats van op toedekking. Deze oefeningen helpen je bij het omhelzen van je eigen negatieve gevoelens in plaats van telkens weer de ander daarvoor verantwoordelijk te stellen (waardoor je jezelf tot slachtoffer maakt). Er zijn oefeningen in het luisteren naar de beknelling van de ander met helderheid en liefde en vrij van schuldgevoelens. Er is kortom een heel scala aan praktische werkvormen die je helpen om een bestaande relatie te transformeren tot een spirituele, of een toekomstige relatie op een spirituele wijze te beginnen. Hoewel deze workshop ook onderwerpen uit de Tantra bevat, is het geen Tantra-training in de beperkte betekenis van het woord. Concreet gesproken: in deze cursus houd je je kleren aan.

Tijdens de cursus is er ruimte om vragen te stellen over praktische en persoonlijke zaken die verband houden met het onderwerp relaties en spiritualiteit, liefde en seksualiteit.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die praktische handvatten wil om op een spirituele manier relaties aan te gaan: gericht op autonomie, liefde en spirituele ontplooiing. Het is dus geen paren-cursus: heb je geen relatie dan kun je in de cursus je mogelijkheden verbreden om in de toekomst een spirituele relatie aan te gaan. Als je wel een relatie hebt, kun je met of zonder je partner deelnemen. Als je partner ook aan deze cursus meedoet, kun je de oefeningen naar keuze met elkaar of met andere deelnemers doen. Het aantal deelnemers hangt af van het aantal aanmeldingen, met een maximum van ongeveer 60 deelnemers.

Er wordt voor deze cursus geen aanvangsniveau verlangd. Het niveau van de cursus komt overeen met dat van mijn boeken en mijn video's. Als je volledig profijt wilt halen uit de cursus, is het aan te bevelen om een dagelijkse meditatie-beoefening te hebben of te beginnen van minimaal 10 minuten. Als er tijdens de cursus powerpoint presentaties worden gebruikt, dan ontvang je de notities daarvan na de cursus per mail. Er wordt verder geen cursusmateriaal verstrekt of vereist.

Professionele hulpverleners kunnen in deze cursus hun inzicht vergroten in de werking van de menselijke geest, met name in het aangaan van liefdesrelaties en de processen die ten grondslag liggen aan het mislukken of verzanden van veel relaties, en ten aanzien van eenzaamheids- en verlatingsproblematiek. Ze kunnen tevens hun communicatieve vaardigheden vergroten: leren luisteren op een meditatieve manier, en vanuit een natuurlijke helderheid en vriendelijkheid leren omgaan met hun cliënten. Deze cursus is ook geschikt als bijscholing ten behoeve van hulpverleners, trainers en therapeuten die mindfulness en meditatie als onderdeel van hun werkzaamheden (willen) gebruiken.

 

Weekendcursus 2 :

Dzogchen, de natuurlijke staat van Zijn

(Let op: deze cursus komt inhoudelijk voor een deel overeen met de vroegere retraite in Winterberg, de zomercursus, en met het tweede jaar van de jaarcursus)

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in spirituele ontwikkeling, en wil leren mediteren op de manier die in mijn boeken beschreven is, en die leidt tot het realiseren van je natuurlijke staat van Zijn.
Bij de meeste van ons is die natuurlijke staat van Zijn verborgen achter ons aangeleerde zelfbeeld: een mentale constructie die gebaseerd is op een negatief geloof over onszelf plus alle psychische mechanismes die we gebruiken om dat pijnlijke gevoel van zelf-afwijzing toe te dekken met liefde en erkenning van anderen.

Door de juiste manier van meditatie plus het toepassen ervan in ons dagelijks leven, ontwikkel je een steeds vriendelijkere kijk op jezelf. Zelf-afwijzing lost geleidelijk op in helder en oordeelvrij gewaarzijn. Je wordt steeds autonomer in je (liefdes-)relaties waardoor je zowel meer verbondenheid ervaart als ook minder verlatingsangst.

Er wordt voor deze cursus geen aanvangsniveau verlangd. Het niveau van de cursus komt overeen met dat van mijn boeken en mijn video's. Als je volledig profijt wilt halen uit de cursus, is het aan te bevelen om een dagelijkse meditatie-beoefening te hebben of te beginnen van minimaal 10 minuten. Na afloop van de cursus ontvang je de notities van de presentaties tijdens de cursus via de mail thuis. Er wordt verder geen cursusmateriaal verstrekt of vereist.

Inhoud en werkvormen:

In deze cursus leer je de belangrijkste meditatie-technieken en krijg je onderricht over Dzogchen, de non-dualistische tak van het Tibetaans boeddhisme. Het gaat over leren kijken naar je eigen geest en het herkennen van de gewaarzijnde essentie ervan. In deze methode worden geen hele lange meditatiesessies gedaan, meestal niet langer dan 30 minuten per keer. In het onderricht ligt de nadruk op hoe we vanuit deze spirituele visie kunnen leren omgaan met pijnlijke emoties zoals angst, eenzaamheid en zelf-afwijzing, en hoe we ook fijne emoties kunnen benutten voor spirituele groei. Er zijn oefeningen om de meditatiemethode toe te passen in je dagelijkse leven. En er is gelegenheid om je eigen vragen en ervaringen in te brengen, en uit te wisselen met medecursisten.

 

Andere cursussen, retraites & workshops

Vijfdaagse Dzogchenretraites

Vijfdaagse Dzogchenretraite in Winterberg Omdat ik vanaf deze zomer een jaar vrijaf neem, zijn er voorlopig geen cursussen ...
Jaarcursussen Jan Geurtz

Live Vervolg Jaarcursus Veluwe

Live jaarcursussen op de Veluwe Omdat ik vanaf deze zomer een jaar vrijaf neem, zijn er voorlopig geen ...
Jaarcursussen Jan Geurtz

Jaarcursus meditatie en spiritualiteit

Online jaarcursus meditatie en spiritualiteit Omdat ik vanaf deze zomer een jaar vrijaf neem, zijn er voorlopig geen ...
Studiedagen voor hulpverleners, coaches en therapeuten

Studiedagen hulpverleners therapeuten

Twee studie- en oefendagen Over spiritualiteit voor therapeuten, coaches en andere hulpverleners Omdat ik vanaf deze zomer een ...

Zomercursus

Zomercursus Frankrijk Aanmelden Lees reacties Lees reacties De zomercursussen in Chateau Valogne (Frankrijk) zijn volgeboekt De eerste zomercursus ...